Atenție, români! Aceasta este legea care schimbă radical regulile traiului la bloc. Cum îți ia primăria casa

Asociaţiile de proprietari pot pune ipotecă pe apartamentele românilor care au întâziat cel puţin două luni cu plata întreţinerii. Pentru recuperarea datoriei se poate merge până la executare silită, iar locuinţele sunt luate de primării pentru cazuri sociale, conform unei noi legi.

Legea asociaţiilor de proprietari, iniţiată de Guvern şi promulgată la sfârşitul lunii trecute de preşedintele Klaus Iohannis, permite asociaţiilor de proprietari să pună penalităţi pe sumele restante la întreţinere, însă acestea nu trebuie să depăşească 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile curg abia după o lună de la termenul scadent pentru plată şi nu pot depăşi suma la care s-au aplicat.

„Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăţi restante la cheltuielile comune ale imobilului, asupra datoriilor, şi să înştiinţeze preşedintele şi comitetul executiv al asociaţiei de proprietari despre restanţe“, se precizează în lege.

Dacă datoriile nu se achită în cel mult 60 de zile de la termenul scadent, preşedintele asociaţiei de proprietari poate acţiona în instanţă proprietarul. Totodată, asociaţia de proprietari poate pune ipotecă legală asupra apartamentelor şi un privilegiu asupra tuturor lucrurilor din apartament, pentru suma datorată la întreţinere.

Ipoteca imobiliară se înscrie în cartea funciară la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată, numai după ce trec două luni de la scadenţă. Trebuie remarcat faptul că operaţiunile de instituire a ipotecii şi a privilegiului mobiliar sunt scutite de tarif sau taxă de timbru.

„Ipoteca imobiliară legală se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate“, se arată în lege.

Preşedintele asociaţiei de proprietari are obligaţia radierii ipotecii imobiliare, legale, în termen de cel mult zece zile de la data la care suma datorată a fost plătită de către proprietar.

Mai multe detalii AICI!